De sparringspartner voor uw vermogen

U bent een belegger met ervaring, weet zelf wat u wilt maar u zoekt een sparringpartner om te overleggen over de invulling van uw portefeuille? Dan is ER Capital Vermogensadvies de ideale beleggingsvorm voor u.

Vermogensadvies bij ER Capital houdt in dat u zelf invloed heeft op de invulling van uw portefeuille. Dit in tegenstelling tot vermogensbeheer waarbij u het beleggen volledig aan ons overlaat. Sommige beleggers willen nu eenmaal zelf hun beleggingsideeën vormgeven en opnemen in de beleggingsportefeuille. We staan graag voor u klaar om met u van gedachten te wisselen en inzicht te geven wat voor risico en rendement u kunt verwachten bij de portefeuille die wij samen met u invullen. Er is heel veel mogelijk qua invulling van uw portefeuille en samen komen we tot een beleggingsportefeuille waarbij u zich prettig voelt.

Het samenstellen van de beleggingsportefeuille door middel van vermogensadvies

Net als bij vermogensbeheer geldt ook voor vermogensadvies dat een met zorg samengestelde portefeuille rekening houdt met uw risico-rendementsverhouding. Uiteraard ook tegen aantrekkelijke kosten.

In de praktijk blijkt vaak dat beleggers die voor vermogensadvies kiezen de voorkeur geven aan het hoogste risicoprofiel, oftewel een beleggingsportefeuille welke voor 100% uit aandelen bestaat. De asset allocatie is in dit geval dus niet van belang. De invulling van de aandelenportefeuille is dan juist zeer belangrijk. Welke aandelen er geselecteerd worden vindt in grote mate in overleg met u plaats. Om het risico van de portefeuille binnen vastgestelde bandbreedtes te houden zal er wel voldoende spreiding over verschillende sectoren plaats moeten vinden en zal er over een voldoende aantal individuele titels gespreid moeten worden. Uw vermogensadviseur zal u ondersteunen bij de risicobeheersing van uw portefeuille.

Hoe ziet het vermogensadvies er in de praktijk uit?

Omdat wij toegang hebben tot de gewenste beleggingsinformatie, maar belangrijker nog, deze ook kunnen interpreteren, kunnen wij u uitleggen waarom een aandeel voor u interessant kan zijn. Wij stellen samen met u een portefeuille samen die aansluit bij uw wensen. Wij geven de voorkeur aan large caps omdat hier voldoende informatie over te vinden is. Mocht u zelf specifieke wensen of voorkeuren hebben voor bijvoorbeeld bepaalde sectoren of aandelen dan zullen we zoveel mogelijk informatie hierover voor u achterhalen. Omdat wij inzicht hebben in de bedrijfscijfers en de verwachtingen van analisten kunnen wij een goed inzicht geven. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan de huidige koers ten opzichte van de fair value van het aandeel op basis van vrije kasstromen, de koers/winstverhouding ten opzichte van de verwachte winstgroei of het rendement op het eigen vermogen enzovoort. Deze informatie voorhanden hebben is een ding, de informatie kunnen lezen en begrijpen is iets anders. Wij kunnen u daarbij begeleiden.

Persoonlijke aandacht bij ER Capital

We zullen regelmatig met u de portefeuille bespreken. In welke frequentie dit plaatsvindt is afhankelijk van uw wensen. Een ding is zeker u heeft een direct aanspreekpunt en aangezien u het mobiele nummer van uw accountmanager heeft kunt u deze altijd direct bereiken.