Heldere en transparante aanpak

Wij streven naar duurzame relatie met onze cliënten. Vandaar dat u van ons een heldere communicatie en transparante aanpak mag verwachten. U moet zich comfortabel voelen bij de wijze waarop uw vermogen wordt beheerd.

Maak Kennis Met Ons

Profiel Offensief–Aandelen

Geschikt voor wie

Dit profiel is bedoeld voor beleggers voor wie de wens tot het in stand houden van het vermogen en het genereren van een vaste inkomensstroom van ondergeschikt belang is. Het hoger verwacht rendement over de langere termijn gaat gepaard met een hoger risico en meer beweeglijkheid in de rendementen;
Het profiel kent een asset allocatie naar zakelijke waarden, waarbij het defensievere deel volledig kan verdwijnen. Dit beleggingsprofiel legt nadrukkelijk het accent op de mogelijkheid om te profiteren van de lange termijn groei van zakelijke waarden;
Strategisch beleggingsbeleid – invulling beleid    
Zakelijke waarden (100%): voornamelijk aandelen in grote, mondiaal actieve en kwalitatief hoogwaardige bedrijven. Minimaal 20 verschillende bedrijven, maximale weging per bedrijf 7,5%. Spreiding over 13 sectoren, per sector maximaal 20% en minimaal 0%;
Cash (0%): alleen tactisch beleid kan tot cash leiden. 

Tactische aanpassingen/rebalancing

De weging zakelijke waarden kan worden verlaagd dan wel verhoogd indien de marktverwachtingen daar aanleiding voor geven;
Door koersbewegingen kan het profiel gaan afwijken van het tactische beleid. De wegingen worden aangepast indien deze te veel afwijken om zodoende weer op de tactische weging uit te komen (rebalancing). Er zal niet dagelijks aangepast worden.

 Verwacht portefeuillerendement: +7,5%

ER Capital gaat uit van langjarig gemiddeld rendement op aandelen van 7,5%;
De directe inkomsten bestaan uit ca 3% dividendrendement;
Naast de directe inkomsten staat dit profiel voor een verwachte waardegroei van ca 4,5%.

Spreiding rendement

ER Capital gaat uit van een beweeglijkheid van gemiddeld 17,5% voor aandelen, zowel positief als negatief. Dit betekent dat in enig jaar het rendement kan uitkomen tussen -27,5% en +42,5%. Uitschieters behoren tot de mogelijkheden. Naar verwachting is gemiddeld één op de drie jaar negatief.